Notícies

Gardela

He de pagar la plusvàlua municipal?

La inconstitucionalitat de l’anterior sistema de càlcul de la plusvàlua municipal i l’entrada en vigor d’un nou provoquen dubtes sobre la tributació de les transmissions realitzades. Llegiu en aquest article informació sobre els canvis en la normativa i com actuar en cada cas.

plusvalua-municipal-normativa