Notícies

Gardela

Vehicles i despeses derivades. Informació per a empresaris i professionals.

Quan un empresari individual o un professional adquireix un vehicle per a utilitzar-lo en la seva activitat, es presumeix que la utilització empresarial és del 50%, per la qual cosa pot deduir l’IVA suportat en aquest mateix percentatge. Per a aplicar una deducció superior, cal demostrar que l’afectació al negoci és superior.
La deducció del 100% de l’IVA només és possible en unes certes activitats ja previstes en la Llei (transport de mercaderies mitjançant vehicles mixtos, transport de viatgers, ensenyament de conductors, serveis de vigilància, representació o agent comercial…).
Quan existeix una deducció d’IVA per adquisició, ja no es podrà deduir l’IVA de les reparacions en cap percentatge.
Pel que fa relació a les despeses derivades dels vehicles, s’aplica la norma general de deducció, només s’accepten les despeses concretes en els quals puguin demostrar la relació plena (al 100%) amb la seva activitat econòmica, la qual cosa és pràcticament impossible.
En tot cas, serà necessari disposar de les factures justificatives de cadascun de les despeses, sent recomanable que incloguin la matrícula del vehicle.
Encara que Hisenda opina que la deducció proporcional no és aplicable a les despeses del vehicle, cal continuar defensant la seva aplicació, sobre la base del que s’estableix en la mateixa llei de l’impost.

vehicles-despeses-iva-adquisicions