Notícies

Gardela

Una resolució de l’ICAC obre la porta a rebaixes fiscals per arrendadors i arrendataris d’immobles afectats per la pandèmia.

La proposta de la AEDAF demanava que els propietaris (arrendadors) no paguessin per les rebaixes del lloguer pactades degut al COVID 19 i els arrendataris es poguessin deduir les seves pèrdues.

Tot fa indicar que Hisenda permetrà el seu tractament fiscal d’aquesta manera, però ara com ara, no s’ha pronunciat. En tot cas, és recomanable consultar un professional en el moment de fer les declaracions
corresponents d’IRPF i/o I. SOCIETATS.

Podeu trobar més informació sobre aquesta notícia en aquest link.

Arrendadors-arrendataris-COVID19