Notícies

Gardela

Una dona serà indemnitzada després d’operar-se a la sanitat privada per saturació de la pública.

Li hauran de pagar les despeses de l’operació perquè l’única informació que li van oferir fou una cita “en uns mesos” per valorar l’evolució i possibilitat d’intervenció quirúrgica.
El Tribunal considera que la forma d’actuar de la pacient va ser correcta, ja que davant la situació d’incertesa va decidir anar a un centre privat perquè era una urgència vital: la seva salut o integritat estava en risc cert i imminent. Per això, qualifica de certa la probabilitat de què un retard a l’hora de rebre assistència podia provocar danys greus (seqüeles).
Llegiu el cas concret en aquest article.

saturacio-sanitat-publica-indemnitzacio