Notícies

Gardela

Un tribunal condemna una financera a retornar retroactivament els interessos cobrats per un préstec abusiu.

El 2015 es va declarar la nul·litat de les clàusules sòl abusives i s’obria la porta a reclamar els interessos pagats de més a partir del maig del 2013.
En aquest cas, el tribunal condemna a l’entitat a retornar les quantitats rebudes des de la signatura del crèdit l’any 2007.
Podeu llegir la informació detallada en el següent enllaç.

credit-abusiu-sentencia