Notícies

Gardela

Subvencions per les activitats de restauració i centres d’estètica i bellesa

23/10/2020

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

QUANTIA MÀXIMA, TERMINI i BASES

La quantia màxima és de 1.500€ i el termini restarà obert durant 15 dies naturals des de la publicació al DOGC (22/10/20) o fins a exhauriment de la partida pressupostària.

Abans del 31 de desembre de 2020, el CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han inadmès en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’e-tauler de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al mail que ens hagi indicat a la sol·licitud. Si t’atorguen la subvenció, una vegada s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop l’àrea tècnica hagi revisat l’expedient es procedirà al pagament.

Pots consultar les bases del DOGC (22/10/20) aquí.

 

COM ES TRAMITA LA SOL·LICITUD?

Per demanar l’ajuda d’aquesta subvenció pots contactar amb nosaltres per informar-te i tramitar-ho de forma telemàtica.

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE SIGNAR

Persones físiques: només es pot presentar amb el DNI ELECTRÒNIC o CERTIFICAT DIGITAL. Per tant, si encara no en disposes, cal obtenir-lo.

Persones jurídiques: només es pot signar amb CERTIFICAT DIGITAL.

FAQS

  • A més d’omplir el formulari de sol·licitud, caldrà adjuntar declaració de responsable, fotografia de la façana de l’establiment i fotografia de l’interior de l’establiment.
  • Les despeses subvencionables poden ser qualsevol que s’hagin tingut des de l’1 de gener de 2020, fins al 31 de desembre del 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura.
  • En cas de tenir més d’un establiment, només es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF).
  • La subvenció és compatible amb qualsevol altra línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.
  • Un restaurant que està tancat i que ofereix menjar per emportar també pot ser beneficiari d’aquest programa de subvenciones. El mateix ocorre amb una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment.
  • No cal que un establiment estigui a peu de carrer. Poden sol·licitar l’ajuda tots els centres de bellesa que no estiguin situats a peu de carrer.

ON PUC REBRE MÉS INFORMACIÓ?

Pots posar-te en contacte amb el nostre despatx al telèfon 973 400 354, en l’horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14h i de 15:30 a 19:00h o telemàticament via correu electrònic: maite@gardela.net

Subvencions per les activitats de restauració i centres d'estètica i bellesa