Notícies

Gardela

Subvenció per a la contractació de persones en l’àmbit de treball de cura de persones grans o dependents a la llar

Des d’aquest dilluns i fins al proper 10 de setembre qualsevol particular podrà demanar l’ajuda de 2.685€ per contractar de forma legal a persones treballadores per tenir cura de gent gran o dependent en l’àmbit de la llar.

La quantia de la subvenció de 2.685€ correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que la persona contractant ha d’abonar durant 12 mesos. És un pagament únic.

El govern destina 1,4 milions d’euros per regularitzar la situació de mil dones sense papers.

Aquesta convocatòria de subvencions pretén fomentar la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball de cura a la llar. És una mesura pionera a Europa que té l’objectiu de fomentar la regularització de la situació administrativa de moltes persones que es dediquen a aquesta feina.

Condicions per sol·licitar l’ajuda


Per tal de poder aconseguir l’ajuda máxima de 2.685€, cal que el contracte compleixi una sèrie de requisits:

 • 12 mesos de durada com a mínim.
 • Salari mínim interprofessional (SMI) o més.
 • De 40 hores setmanals o bé 30 hores sumant contractes parcials de més de 10 hores.


De la persona beneficiària de l’ajut que vol contractar:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Estar empadronada i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Tenir uns ingressos bruts anuals compresos entre uns llindars inferior i superior que depenen del nombre de membres de la unitat familiar. Van dels 19.000 al 277.000 euros.


De la persona treballadora que es vol contractar:

 • Ha de fer 2 anys que no estigui donada d’alta a la Seguretat Social.
 • En cas de no tenir nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, ha de complir uns requisits específics per poder contractar-les:
  • Tres anys de permanència a l’Estat espanyol, que cal acreditar per mitjà de l’empadronament.
  • No tenir antecedents penals a l’Estat espanyol ni al país d’origen.
  • Disposar de l’informe d’arrelament INF02 que emet la Generalitat de Catalunya.
 • En cas de disposar de residència legal, només caldrà que sol·liciti la corresponent modificació o autorització inicial de treball.

Especialment, el Govern reconeix que ajudar a la regularització d’aquest sector tindrà un gran impacte econòmic, facilitarà l’obtenció d’autoritzacions de residència i treball a moltes treballadores i, en definitiva, contribuirà al progrés de la societat cap a un model econòmic i social més just i equitatiu.

El termini per presentar els formularis de sol·licitud acaba el 10 de setembre de 2020 i s’atendran estrictament segons l’ordre cronològic de presentació.

Des de Gardela t’assessorem i t’acompanyem en el procés de tramitació.

Troba més informació a https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387462/el-10-de-setembre-acaba-el-termini-per-sollicitar-l-ajut-per-a-contractar-persones-treballadores-per-tenir-cura-de-gent-gran-o-dependent-a-la-llar

Subvenció per a la contractació de persones en l’àmbit de treball de cura de persones grans o dependents a la llar