Notícies

Gardela

Saps que és la “inquiokupació”? Es pot considerar un delicte d’estafa?

Formalitzar un contracte d’arrendament pagant la fiança obligatòria i el primer mes, per immediatament deixar de pagar els lloguers, pot considerar-se com un delicte d’estafa.
D’aquesta manera es pot, via mesura cautelar, aconseguir l’expulsió de manera més ràpida que en un procediment civil.
Més info en el següent enllaç.

inquiocupacio-estafa