Notícies

Gardela

Requisits per cobrar una baixa temporal

Per tal de cobrar durant una baixa temporal per malaltia comú és necessari acreditar 180 dies cotitzats durant els últims 5 anys. En cas d’accident, laboral o no, la prestació es concedirà igualment.
La quantitat mensual a rebre serà inferior al sou habitual i dependrà del tipus de baixa.
Per malaltia comú o accident no laboral correspon el 60% de la base reguladora i per malaltia professional o accident laboral el 75%.
En el període de baixa no es pot cobrar de manera indefinida, el màxim seria 1 any amb possibilitat de mig any més prorrogable si es pot acreditar motius justificats de millora en la malaltia.
Trobeu aquí la informació complerta.

baixa-laboral-cobrament