Notícies

Gardela

Registres horaris a les empreses per als treballadors

Les empreses sense registre horari hauran de reconèixer una jornada parcial com a completa. Tant als presencials com els que teletreballen.
El TSJG considera que l’empresa ha de presentar proves del temps treballat, si no és així, no hi ha evidències que demostrin que el treballador està realitzant realment aquesta jornada.
Amb aquests procediments, es vol evitar problemes derivats de treballar més hores de les que estan estipulades per contracte.

Més info en el següent enllaç.

registre-horari-empreses