Notícies

Gardela

Publicat el padró provisional de l’exercici 2022 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO₂

Des de l’1 de maig del 2023 ja es pot consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar.
– Es pot accedir amb identificació digital (inclòs l’idCat Mòbil, per a persones físiques). Permet la consulta completa relativa a tots els vehicles del titular. L’alta a l’idCAT Mòbil es pot demanar telemàticament, sense necessitat de desplaçaments: https://idcatmobil.seu.cat
– Sense identificació digital. S’accedeix a una consulta limitada, perquè dona accés únicament a un vehicle per cada consulta. L’accés es fa a partir de la matrícula del vehicle i el NIF del titular.

Si teniu dubtes, us ajudem!
info@gardela.net
Tel 973 400 354

impost-emissions-co2