Notícies

Gardela

PROPOSTA DE NOVA QUOTA PER AUTÒNOMS

La proposta presentada pel Ministre de “Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ” per la cotització per ingressos reals farà que molts autònoms paguin quasi el doble del que paguen ara.
A banda del nou càlcul per trams, també es tindrà en compte altres rendiments o activitats econòmiques per les quals un autònom pot arribar a tindre ingressos com per exemple el que pugui obtenir del lloguer d´un inmoble o rendiments d’inversions.

autonoms-nova-quota