Notícies

Gardela

Procediments concursals: Informació a tenir en compte!

Els autònoms i microempreses tenen 72 h per comunicar a Hisenda i Seguretat Social l’obertura d’un procediment concursal especial, si no poden perdre el dret a l’exoneració del deute públic.
A les pàgines web oficials de la Seguretat Social i de l’Agència Tributària, s’explica quines són les passes per fer la comunicació i quina és la documentació que es necessita. En els dos casos, s’accedeix mitjançant DNI i identificació Cl@ve o certificat electrònic.

Més info en el següent enllaç.

procediment-concursal-autonoms-microempreses