Notícies

Gardela

Es dicta la primera interlocutòria que reconeix la “rebus sic stantibus” en un contracte d’indústria.

Es tracta d’una disposició del Dret que contempla la possibilitat de resoldre o revisar els termes d’un contracte quan, per circumstàncies excepcionals, sobrevingudes i imprevisibles, esdevé impossible satisfer les obligacions acordades, havent-se trencat l’equilibri de prestacions.

La situació de pandèmia ha provocat l’aplicació d’aquest mecanisme en molts casos de lloguer però, aquest és el primer cas que s’aplica a un contracte d´indústria i en concret es refereix a l´explotació comercial d´un hotel.

Aquí podeu llegir la interlocutòria. 

Font: Economist&Jurist

primera-interlocutoria-rebus-sic-stantibus