Notícies

Gardela

Pensió de viduïtat per parelles de fet

NO has formalitzat la teva relació com a parella de fet i heu viscut junts durant 30 anys, teniu 2 fills i dependència econòmica.
En cas de defunció, creus que la teva parella ha de tenir dret a cobrar la pensió de viduïtat???
Davant casos de discriminació, finalment serà el Tribunal Constitucional qui permetrà o no que les parelles de fet puguin cobrar la pensió de viduïtat encara que no compleixin amb l’art 221 de la LGSS (que obliga a la formalització com a parella) i compatibilitzar-la amb una altra pensió contributiva, com la jubilació o la incapacitat permanent.

Més info en el següent enllaç.

parelles-de-fet-drets-pensio