Notícies

Gardela

PARELLES DE FET: Canvi de criteri del Suprem relatiu al cobrament de la pensió de viduïtat

Portes convivint molts anys, heu tingut fills, béns i deutes en comú… NO N’HI HA PROU PER COBRAR LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT.
El Suprem exigeix ARA inscripció o escriptura per cobrar la pensió de viduïtat.
Declara que la sentència del 2021, va ser una excepció que no ha de ser norma. Canvia la seva doctrina de fa un any quan va entendre que es podia acreditar la unió per altres mitjans com l’empadronament o qualsevol altra prova que demostri de manera inequívoca la convivència.
En la sentència actual, el Suprem dicta:
“La prova de l’existència d’una parella de fet solament pot acreditar-se a l’efecte del reconeixement del dret a la pensió de viduïtat amb els mitjans assenyalats en el paràgraf quart de l’article 38.4 del Reial decret legislatiu 670/1987, és a dir mitjançant la inscripció en un registre específic autonòmic o municipal del lloc de residència o mitjançant un document públic i que tots dos han de ser anteriors, almenys, en dos anys a la defunció del causant”.

parella-de-fet-viduitat