Notícies

Gardela

Okupes protegits fins al maig de 2021

25 de gener de 2021

El nou Decret Llei blinda als “okupes” fins al maig. Només se’ls podra fer fora si han entrat utilitzant la força contra les persones.

Amb data de 20 de gener de 2021, s’ha dictat el primer decret llei de l’any, modificant l’anomenada “Llei antidesnonaments” que es va prorrogar fa poc més d’un mes, on en l’apartat 1 de l’article 1 bis preveia seguir endavant amb els llançaments judicials en el cas que la permanència de l'”okupant” sigui com a conseqüència de delicte; és a dir, penalitzava amb el llançament “la violació de domicili” quan es trencava el pany i s’entrava en un habitatge que era primera residència de la víctima (força en les coses).

El Govern, amb aquesta modificació de la “Llei antidesnonaments” evita el possible llançament dels okupes. En el Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica, blinda als “okupes” a la Disposició final primera. Modificació de el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 

Llei antidesnonaments