Notícies

Gardela

Noves ajudes per autònoms: Programa “TU+1”

El Programa “TU+1” impulsat per la Generalitat de Catalunya té l’objectiu de fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part de les persones treballadores autònomes que no tenen cap assalariat a càrrec seu, amb la finalitat de donar creixement al negoci.
El contracte de treball ha de ser indefinit i per una jornada igual o superior al 50%.
L’import total de l’ajut pot arribar a 19.795€.

Contacta amb nosaltres i t’assesorem: info@gardela.net

ajut-autonoms-tu+1