Notícies

Gardela

Nova normativa que regula la participació de transportistes en tasques de càrrega i descàrrega.

El dia 2 de Setembre va entrar en vigor  la normativa que regula la participació dels conductors d’alguns vehicles de transport per carretera en les feines de càrrega i descàrrega.

Et detallem aquí els punts claus:

  • Afecta a xòfers de transports de mercaderies  de més de 7,5 tonelades de massa autoritzada.
  • No afecta a conductors empleats per empreses residents en Espanya i que realitzen transport internacional.
  • Si afecta a conductors d’empreses no residents en Espanya i que operen al territori espanyol.
  • A banda de no participar en tasques de càrrega o descàrrega, els xòfers tampoc podran manipular soports, envasos, contenidors o gàvies.
  • La normativa no afecta a serveis de mudança, grues, serveis de paqueteria, vehicles cisterna, vehicles amb mitjans propis de càrrega i descàrrega o transport d’animals vius.
  • Les possibles multes derivades per incomplimet no afectaran al conductor (excepte es demostri el contrari).
nova-normativa-carrega-descarregada