Notícies

Gardela

Nova normativa per facilitar l’accés a Plans de Pensions

El Consell de Ministres ha aprovat l’Avantprojecte de Llei que regula els plans de pensions d’ocupació amb l’objectiu d’impulsar la previsió social complementària. L’estat, mitjançant concurs públic, seleccionarà les gestores dipositàries d’aquests plans.

Llegiu aquí més sobre aquesta normativa.

normativa-nous-plans-pensio