Notícies

Gardela

Nou procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

Un nou decret amb data 18 d’octubre d’aquest any i que entra en vigor el 20 d’abril de 2023, regularà i qualificarà els diferents graus de discapacitat per tal de definir les assignacions econòmiques.
L’objectiu de la nova llei pretén facilitar-ne l’accés amb igualtat de condicions i fer un estudi més precís i concret de cada cas.
S’estableix un tràmit d’urgència per a casos especials i en general es volen facilitar els accessos a les ajudes per tal d’adaptar-se al model social del Conveni Internacional sobre el Dret de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides.
Podreu trobar més informació en el següent article.

decret-llei-discapacitat-reforma