Notícies

Gardela

Multa amb 6.200 euros a qui no pagui a les empleades de la llar el Salari mínim interprofessional

Treball multarà amb 6.200 euros a qui no pagui a les empleades de la llar el salari mínim interprofessional.

La Inspecció dóna de marge fins al 31 de març per regularitzar aquesta situació. Es vigilarà també que no hi hagi pagament a ‘B’.

El Ministeri de Treball ha activat una campanya d’informació a les persones que tenen contractades empleades de la llarperquè actualitzin les seves cotitzacions i salaris d’acord amb el salari mínim interprofessional (SMI).

Durarà fins al 31 de març i, a partir d’aquí, actuarà la Inspecció Laboral, que estaria capacitada per imposar sancions a partir dels 6.250 euros als ‘incomplidors’. Això es deu al fet que a l’abonar a un treballador un sou inferior a la degut és considerat una infracció molt greu segons la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LLIS). Així es reflecteix en l’Article 8.1, que qualifica d’aquesta manera “l’impagament i els retards reiterats en el pagament del salari degut”.

multa-6200-euros-dones-neteja