Notícies

Gardela

Modifica la base de cotització com a autònom/a

20/11/2020

FINS AL 31 DE DESEMBRE POTS MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM/A I LA QUOTA A PAGAR

Si ets autònom/a, fins al 30 de desembre de 2020 inclusivament, i amb efectes per al 1 de gener, tens l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat.

Actualment la base de cotització només es pot canviar fins a 4 vegades cada any, escollint-ne una altra dins els límits mínim i màxim que resultin aplicables en cada exercici: el primer dia d’abril, juliol, octubre i gener.

Si estàs interessat/da en modificar la base de cotització amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal (en cas de malaltia, accident, atur o maternitat), agrairíem que ens ho fessis saber com més aviat millor.

Modifica la base de cotització com a autònom/a