Serveis

Gardela

Mediació


L’empresa disposa d’una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en diferents àmbits: familiar, matrimonial, civil, mercantil i comunitària.


Que és la mediació: És una altra manera de resoldre un conflicte. A diferència del procediment judicial o arbitral, en què el conflicte és decidit per un tercer ( jutge o àrbitre )que imposa la solució a les parts, en la mediació són les parts implicades les que busquen un acord assistides per un mediador. El mediador no imposa cap acord, sinó que es limita a crear unes condicions adients perquè les parts puguin expressar-se lliurement i a acostar posicions fins a trobar una sortida satisfactòria per a tots.

 • Conflictes derivats de separacions, divorcis, parelles de fet, guarda i custòdia, pensions, visites...
 • Conflictes entre pares i fills, germans....
 • Conflictes per herències i successions
 • Conflictes en comunitats de propietaris, d’escala, veïns ...
 • Conflictes escolars
 • Conflictes sobre delimitacions de finques rústiques, camins....
 • Les parts mantenen capacitat de decisió sobre el procés i sobre la solució al conflicte. A diferència del procediment judicial, en què el resultat final depèn de molts factors que les parts no poden controlar ni preveure ( què opinarà el jutge sobre la qüestió, què dirà o no un testimoni, l'informe pericial, quines proves s’admetran i quines no ...), en una mediació la solució del conflicte no queda mai a l’atzar.
 • Un altre avantatge és que la mediació finalitza en un breu període de temps (normalment unes 5 sessions ) a diferència d’un procediment judicial que pot durar anys.
 • L'estalvi de costos no és gens menyspreable.
 • Els principis de la mediació.
 • Voluntarietat: ningú pot ser obligat a acudir a mediació ni tan sols està obligat a acabar-la.
 • Imparcialitat: el mediador no pren partit per ningú.
 • Confidencialitat: totes les informacions revelades al mediador tenen caràcter de reservat i mai poden utilitzar-se en un futur plet.

  Responsable: ASSESSORIA CAMATS-GARDEL CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
  Finalitat: Donar resposta a les seves consultes.
  Legitimació: per consentiment de l’interessat.
  Termini de conservació: el legalment establert.
  Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
  Drets: Té vostè dret d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment.