Notícies

Gardela

Màsters i clàusules abusives.

La justícia ha declarat abusiva una clàusula que permetia a una escola privada canviar de curs als alumnes al·leguen que no arribaven als mínims.

El tribunal ho considera una imposició que no s’ajusta a llei i demana el retorn de la quantitat reclamada més els interessos legals.

Més informació en el següent enllaç.

master-sentencia-curso