Notícies

Gardela

Llista Robinson per a publicitat no desitjada

Una empresa que es dedicava a captar clients per una companyia elèctrica ha estat sancionada amb 10.000 € després de trucar 5 vegades a una persona que havia inscrit el seu telèfon a la llista Robinson.
Inscriure’s a la Llista Robinson és un Servei gratuït que permet evitar rebre Publicitat d’entitats o empreses a les quals no s’hagi donat consentiment previ.
Les empreses o entitats haurien de consultar aquesta llista abans de contactar amb algú per oferir els seus serveis. Un cop registrats a la Llista Robinson no podràs rebre Publicitat sense consentiment en cap dels mètodes tradicionals: Telèfon, correu postal, correu electrònic o SMS/MMS.

llista-robinson