Notícies

Gardela

Les societats amb el NIF revocat no poden accedir ja als registres.

Les societats sense activitat econòmica tenen els dies comptats després de l’entrada en vigor, el passat 11 de juliol, de la Llei Antifrau (Llei 11/2021), ja que modifica el règim de revocació del número d’identificació fiscal (NIF), de manera que aquestes societats, a les que l’Agència Tributària (AEAT) s’ho està revocant no poden realitzar inscripcions en cap registre públic, inclosos els de caràcter administratiu, com tampoc atorgar escriptures davant notari. La mesura inclosa en la Llei Antifrau es complementa, a més, amb la introduïda en el nou Reglament de la Llei d’auditoria (RD 2/2021, de 12 de gener), que, des del passat 1 de febrer, inclou un nou règim sancionador per als que no presenten els comptes anuals en el Registre Mercantil.

Font: Sintesis Diaria

societats-revocades-registre-mercantil