Notícies

Gardela

Les 4 errades més habituals que fa que un autònom pugui ser sancionat per Hisenda.

Amb l’augment de les inspeccions d’Hisenda a Autònoms, s’han detectat quines són les errades que són més recurrents i que comporten les corresponents multes:
-Utilitzar un mateix compte bancari per temes personals i professionals.
-Errades en la transcripció de dades comptables.
-No tenir els justificants d’ingressos o despeses.
-No tindre justificants bancaris de les accions vinculades a l’activitat (assegurances, quotes d’autònoms…)

Llegui aquí la informació completa.

inspeccio-autonoms-hisenda