Serveis

Gardela

laboral


En un entorn d’evolució i modificacions normatives constants, necessiteu un assessorament professional, àgil i personalitzat, en qualsevol aspecte de les necessitats derivades de l’àmbit laboral.

 • Elaboració i gestió de nòmines i cotitzacions socials.
 • Preparació i formalització de la documentació d'extinció de la relació laboral.
 • Confecció i presentació de certificats d'empresa al SEPE.
 • Gestió d'altes, modificacions o baixes de treballadors a la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Altes d'autònoms.
 • Gestió de notificacions de contingències comuns i professionals.
 • Gestió de permisos maternals i paternals.
 • Estudi i tramitació d’expedients d’estrangeria, inicials, per reagrupació familiar, d’arrelament social, renovació i modificació dels permisos de residència i autoritzacions de treball.
 • Assessorament laboral respecte de qualsevol aspecte de l'activitat.
 • Confecció i presentació de declaracions: (Mod.111/Mod.190)
 • Assessorament en matèria jurídica laboral tant a nivell d’empresa com del treballador.
 • Reclamacions prèvies, Conciliacions administratives i judicials.
 • Procediments en litigis judicials: acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat i tutela de drets.
 • Assessorament i càlcul d'indemnitzacions.
 • Modificacions de condicions de treball.
 • Assistència i assessorament davant la Inspecció de Treball.
 • Assessorament i tramitació de prestacions públiques: jubilació, incapacitats, prestacions familiars i defuncions.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) amb extinció i / o suspensió.

  Responsable: ASSESSORIA CAMATS-GARDEL CORREDURIA DE SEGUROS S.L.
  Finalitat: Donar resposta a les seves consultes.
  Legitimació: per consentiment de l’interessat.
  Termini de conservació: el legalment establert.
  Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
  Drets: Té vostè dret d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment.