Notícies

Gardela

La justícia recorda a hisenda que el dret a l’error existeix

Una sentència recent invalida una sanció a un contribuent que es va equivocar en fer la declaració de l’IRPF. El Tribunal demana marge per les errades involuntàries sempre i quan no es mostri un comportament infractor clar i argumenta que la complexitat de la legislació tributària actual pot donar un cert marge a l’error.
Més info en el següent enllaç.

dret-error-declaracio