Notícies

Gardela

La jubilació anticipada impedeix cobrar també la prejubilació

El Suprem considera que és irracional cobrar la pensió i la indemnització de l’empresa. Durant la prejubilació el contracte està suspès però no s’extingeix fins que s’accedeix a la jubilació ordinària.
Les prejubilacions estan pensades per compensar al treballador durant el període que no percep la pensió de la Seguretat Social ni tampoc els diners del pla de pensions (en cas que el tingui).
Més info en el següent enllaç.

jubilacio-prejubilacio-cobrament