Notícies

Gardela

Impost sobre emissions de diòxid de carboni per a vehicles de tracció mecànica

Aquest impost l’han de pagar les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

El nou tribut es gestiona mitjançant padró i és l’Agència Tributària de Catalunya qui acaba marcant l’impost a recaptar en cada cas. El cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural.

Calendari de tramitació:
– 1 de maig: publicació del padró provisional
– 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)
– 1 de setembre: publicació del padró definitiu
– A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament.

Des de l’Assessoria Gardela us podem ajudar a consultar si esteu subjectes o no a l’impost, consultar l’import del tribut corresponent, indicar com fer el pagament o presentar al·legacions en cas necessari.
Contacteu amb nosaltres a info@gardela.net.

impost-co2