Notícies

Gardela

I si tanco per Nadal?

Comproveu amb quina xifra de negocis la seva empresa acabarà l’any. Això pot afectar la seva tributació en diversos impostos i canvis a les obligacions fiscals.

La “xifra de negocis” comprèn les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’Iva i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’hi inclouen, per tant, les vendes d’actius, les subvencions per fer inversions ni els ingressos financers.

Límits. Recordeu que, si supereu determinats límits, les vostres obligacions fiscals poden patir canvis:

  • IAE. Si arribeu al milió d’euros de facturació, la vostra societat deixarà d’estar exempta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
  • Declaracions mensuals i IVA. Si el vostre volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haureu de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII).
  • Impost sobre societats. Si la vostra xifra de negocis supera els sis milions d’euros, haureu d’efectuar els pagaments fraccionats en funció del sistema de bases (segons la base imposable positiva acumulada).
  • Reduïda dimensió. I si arriba als deu milions d’euros, a partir del següent exercici ja no es considerarà empresa de dimensió reduïda (PIME) a ​​l’Impost de Societats. No obstant això, en molts casos podrà continuar aplicant durant tres anys més els incentius fiscals del règim esmentat (sempre que en l’exercici en què superi aquesta xifra de negocis i en els dos anteriors hagi complert els requisits per ser PIME).

Si la facturació de la vostra empresa des de començament d’any s’acosta a alguna d’aquestes xifres, plantegeu-vos demorar alguna venda per a l’exercici següent.

Contacteu amb nosaltres i us assessorament!
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

balanca-resultat-anual