Serveis

Gardela

gestoria


Tramitació d’expedients davant Agricultura, Direcció General de Tràfic, Transports, Guardia Civil, Industria, ITV com per exemple:

 • Permisos d’arma i llicències de caça i pesca
 • Permisos especials per a la circulació
 • Targetes de transport
 • Carnet de tacògraf
 • Plans cinegètics
 • Canvis de nom de vehicles
 • Baixes temporals i per exportació
 • Rehabilitacions
 • Dades de tràfic
 • Matriculacions
 • Rematriculacions
 • Duplicats de documentació per pèrdua
 • Exempció d'impostos.de drets.
 • Certificats de residus
 • De conductor per a camió