Notícies

Gardela

Frenar abans d’un radar de velocitat pot ser sancionable!

La Direcció General de Trànsit (DGT) vol acabar amb la pràctica habitual dels conductors de disminuir la velocitat a l’arribar a un radar de control i tornar a accelerar un cop passat aquest.
D’aquesta manera, s´han instal·lat radars en cascada que detecten aquests canvis sobtats en la marxa i que poden comportar greus sancions per als conductors. La multa prevista per aquesta infracció és de 200€ i retirada de 4 punts del carnet. Si es considera que la frenada ha posat en risc altres usuaris de la via, pot ser considerada com conducció temerària i la multa pot arribar als 500€ i retirada de 6 punts del carnet.

frenar-radar-multa