Notícies

Gardela

Família monoparental: es pot acumular el permís per maternitat/paternitat?

Políticament, no s’ha donat una solució clara davant d’aquesta qüestió i els jutjats s’han omplert de peticions per part de famílies monoparentals que reclamen aquest dret d’acumular les prestacions i els permisos laborals.
Diferents Tribunals de Justícia han sentenciat amb disparitat de criteris resolucions sobre aquesta problemàtica, però finalment, ha sigut el Tribunal Suprem qui ha marcat el camí a seguir negant la possibilitat d’acumular els permisos.
Considera que no existeix regulació que ho permeti i els tribunals hi són per aplicar i interpretar la norma, però no per la creació de drets.

Més info en el següent enllaç.

permisos-familia-monoparental