Notícies

Gardela

Estrena del nou format europeu de DNI 4.0

Aquest nou format serà el estàndard per als països membres de la UE i el 2 d’agost era la data límit perquè es portés a cap la implementació del nou format.

El nou DNI té un nou disseny del propi suport e incorpora noves mesures de seguretat. El model de DNI antic deixarà de ser vàlid com a data límit el 3 d’agost de 2031.

nou-dni-4-0-ue