Serveis

Gardela

estrangeria


Tramitació de gestions en matèria d’estrangeria, obtenció permisos de treball, autoritzacions de residència, convalidacions de títols i sol·licitud  Nacionalitat Espanyola.


T’assessorem en els diferents assumptes relacionats amb el Dret d’Estrangeria, Arrelament Social, Laboral, Familiar, Reagrupament Familiar, Renovació d’Autorització de residencia laboral, no laboral; Residència de Llarga Duració i Nacionalitat Espanyola. Sense oblidar altres serveis, com per exemple:

  • Modificació de Permisos
  •  Convalidació de Permisos de Conduir
  • Matrimonis Mixtes
  • Visat d’Estudis i Targetes d’ Estudiant
  • Sol·licitud Pròrroga d’ estància
  • Sol·licitud autorització de retorn
  • Sol·licitud NIE de no resident
  • Homologació de títols estrangeres
  • Renovacions d’autoritzacions
  • Legalitzacions de Documents