Notícies

Gardela

És suficient estar uns dies a l’any en un país per mantenir la residència de llarga duració

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableix que no és exigible un període d’estada mínim, ni tenir membres familiars o patrimoni en l’estat en qüestió, per conservar el permís de residència. Només cal que es trobi present, dins del període dels 12 mesos consecutius que segueixen a l’inici de la seva absència, encara que tal presència no excedeixi d’uns quants dies.

 

tjue-residencia-europea