Notícies

Gardela

EN VIGOR: bars i restaurants hauran d’oferir aigua de l’aixeta per evitar el consum d’envasos

La nova llei aprovada el 8 d’abril busca reduir l’impacte global de l’ús dels recursos, amb la finalitat de protegir el medi ambient i la salut humana. Limita el consum de determinats productes de plàstic d’un sol ús i prohibeix uns altres, com a coberts, plats, gots i productes de plàstic oxodegradable. Obliga els establiments d’hostaleria a oferir als seus clients aigua no envasada de manera gratuïta i introdueix l’impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors i incineració.

hosteleria-aigua-aixeta