Notícies

Gardela

Empreses de més de 50 treballadors: El 7 de març acaba el termini per implementar el Pla d’Igualtat.

A la vigília del 8 de març expirava el termini perquè les empreses amb més de 50 treballadors es posessin al dia amb l’anomenat Pla d’Igualtat efectiva entre homes i dones i per acabar amb els tractes desfavorables per raó de gènere en activitats professionals. Entre d’altres, el pla d’igualtat regula els procediments d’ascens, selecció, diferències salarials o qualsevol altre factor discriminatori.
Les empreses que no compleixin amb les mesures es veuran esposades a multes que poden arribar als 187.000€.

Trobeu aquí en detall, més informació referent a aquest tema.

pla-igualtat-dia-dones