Notícies

Gardela

Els funcionaris interins acomiadats haurien de provar un dany per poder reclamar indemnitzacions

El Suprem rebutja que el cessament d’un interí després d’estar anys en un lloc de treball comporti una compensació automàtica. Només es podria reclamar una indemnització a l’Administració sempre que es demostri que la situació ha causat un dany patrimonial o moral quantificable a la persona afectada.

Més info en el següent enllaç

acomiadament-interins-sentencia