Notícies

Gardela

Els ERTE per COVID no computen com a període treballat per una prestació d’atur

La Sala de lo Social del Tribunal Suprem així ho ha declarat en sentencia afirmant que a l’hora de rebre una prestació d’atur no es podrà computar com treballat el període de percepció d’anteriors prestacions com a conseqüència de la suspensió de contracte de treball pels ERTE que es van decretar durant la pandèmia de la COVID.
Més info en el següent enllaç.

erte-covid-no-computa-prestacio-atur