Notícies

Gardela

Els enviaments massius de correu electrònic sense ocultar les dades dels destinataris són sancionables.

Enviar un correu electrònic a múltiples adreces sense utilitzar el camp CCO (còpia oculta per tal d’amagar les dades de la resta de destinataris) és sancionable administrativament.

Recentment, una empresa ha estat sancionada a pagar una multa de 3.000 € per enviar un e-mail a 400 destinataris sense ocultar les dades. Tant les adreces d’email com els noms dels destinataris apareixien en còpia sense tindre en compte el dret a privacitat dels diferents receptors.

enviament-mails-cco