Notícies

Gardela

El Tribunal Suprem s’haurà de pronunciar sobre SI ÉS LEGAL O NO que l’única forma que té el ciutadà per relacionar-se amb l’Administració sigui l’electrònica

Un dels debats que genera polèmica és l’accessibilitat de molts ciutadans a serveis bàsics de gestió pública. L’obligatorietat de relacionar-se amb l’administració per via electrònica crea un problema d’igualtat envers els drets personals com a ciutadà. Tot i que cada cop estem davant d’una societat més digitalitzada, encara hi ha molts ciutadans que bé per edat, economia o desconeixement, tenen difícil l’accés a les exigències del poder normatiu.
Podeu llegir més informació en el següent article.

tramits-online-suprem