Notícies

Gardela

El Tribunal Suprem rebutja la possibilitat d’acumular els permisos per naixement i cura en families monoparentals

El Tribunal Suprem rebutja i estableix com doctrina, que en una família monoparental, la mare pugui acumular el permís per naixement i cura del menor que tindria el pare. Nombrosos jutjats havien reconegut abans el dret a les mares de famílies monoparentals a gaudir del segon permís, encara que hi havia també magistrats discrepants. El Suprem posa ara fi al debat.
Més info en el següent enllaç.