Notícies

Gardela

El tribunal de Justícia de la Unió Europea eximeix als advocats de denunciar als seus clients davant Hisenda

El TJUE ha dictat sentència en contra de l’obligatorietat imposada a advocats per tal d’informar sobre les operacions de planificació fiscal dels seus clients. Considera que vulnera els drets entre les comunicacions d’advocats amb els seus clients.
Això no implica que la resta d’intermediaris implicats, incloïen el contribuïen, continuen tenint l’obligació de comunicar totes les informacions relacionades a l’Agència Tributària.
Podeu llegir la informació completa en el següent enllaç.

tjue-advocats-hisenda-scaled