Notícies

Gardela

El Tribunal Constitucional fulmina la plusvàlua municipal però impedeix la reclamació dels que ja han pagat.

La plusvàlua és un impost municipal que es cobra quan es produeix una transmissió d’un immoble urbà: donació, compravenda, herència …

Doncs, bé, el T.C. considera que és inconstitucional el sistema de càlcul perquè sempre considera que hi ha un increment de valor en el moment de transmetre, encara que hi hagi pèrdues.

Malgrat aquesta declaració, el T.C. no permet la reclamació de les quotes pagades indegudament pel venedor, donant o hereu d’un immoble a no ser que hagi demanat la devolució abans del dia 26/10/21 (quan es va dictar la sentència) o els que van recórrer o sol·licitar la rectificació i avui encara esperen resolució del seu cas. També aquells que van recórrer i se’ls hi va desestimar, però encara estan dins termini per presentar nou recurs.

Consulta’ns el teu cas a info@gardela.net

Més info en el següent enllaç.

fi-plusvalua-municipal