Notícies

Gardela

El TJUE sentencia: El termini per reclamar despeses hipotecàries no s’inicia fins que el consumidor coneix l’existència de clàusules abusives.

El Tribunal de Luxemburg s’ha referit de nou a les clàusules abusives sofertes per alguns consumidors a l’hora de contractar els seus préstecs hipotecaris.
D’altra banda, pel que respecta als Crèdits al Consum, el Tribunal de Justícia Europea determina que el client podrà reclamar els interessos pagats si no es va fer un estudi de risc previ. Tot i que el consumidor ja hagi pagat el préstec i no tingui cap perjudici, es podria arribar a declarar la nul·litat del préstec i la devolució dels interessos pagats si es conclou que el prestador no va fer un estudi de solvència abans de concedir el crèdit.
Cal Gardela us ofereix assessorament per cada cas en particular.
Consulta condicions sense compromís!
info@gardela.net
Tel: 973 400 354

TJUE-clausules-abusives-credits-sentencia