Notícies

Gardela

El Suprem rebaixa la quantia de les sancions d’Hisenda al fixar el criteri per calcular-les

Per fixar les sancions cal tenir en compte el perjudici econòmic: base de la quota liquida i no la quota diferencial. Caldrà comptabilitzar com a deute satisfet les retencions, pagaments a compte i fraccionats fets pel contribuent.
Hisenda va ingressar l’any passat al voltant de 300 milions per procediments sancionadors, xifra superior a l’exercici de l’any anterior.
Més info en el següent enllaç.

rebaixa-sancions-hisenda